reaktyvinis variklis

reaktyvinis variklis
reaktyvinis variklis statusas T sritis Energetika apibrėžtis Variklis, kurio reaktyvinę trauką sukelia ištekanti čiurkšlė. Čiurkšlės kinetinė energija gaunama variklyje, verčiant į kinetinę energiją įvairių rūšių energiją (cheminę, branduolinę, elektros, saulės). atitikmenys: angl. rocket engine vok. Düsenmotor, m; Düsentriebwerk, n; Stahltriebwerk, n rus. реактивный двигатель, m pranc. moteur à réaction, m

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • reaktyvinis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tiesioginės reakcijos variklis; variklis, keičiantis tam tikrą pirminę energiją reaktyvinės srovės kinetine energija, kuri sukuria reaktyvinę trauką. Traukos jėga tiesiogiai veikia reaktyvinį variklį ir be… …   Artilerijos terminų žodynas

  • tiesiasrovis reaktyvinis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis variklis, neturintis kompresoriaus ir turbinos. Jo veikimas priklauso nuo suslėgto oro, gaunamo varikliui judant į priekį. atitikmenys: angl. ramjet pranc. statoréacteur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pulsuojamasis oro reaktyvinis variklis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Variklis, turintis įėjimo difuzorių, kuriame orą slegia įtekančio oro srauto kinetinė energija. Jis dirba ciklais. Oro ir kuro mišinys tiekiamas į degimo kamerą periodiškai. atitikmenys: angl. pulse jet… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • reaktyvinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Beatošliaužis granatsvaidis, skirtas šaudyti reaktyvinėmis granatomis, kurias išmeta iš vamzdžio ir lėkimo metu varo reaktyvinis variklis. atitikmenys: angl. rocket grenade launcher rus. реактивный гранатомет …   Artilerijos terminų žodynas

  • reaktyvinis — reaktỹvinis, ė adj. (1) 1. DŽ1 vartojamas kaip reaktyvas cheminėse analizėse. 2. priklausantis judėjimui, kurį sukelia atatranka: Reaktỹvinis judėjimas DŽ. Reaktỹvinis variklis DŽ. Reaktỹvinis lėktuvas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • oro reaktyvinis tiesiasrovis variklis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Oro reaktyvinis variklis, kurio įėjimo difuzoriuje orą slegia tekančio oro srauto kinetinė energija. Darbo procesas nenutrūkstamas. Oro reaktyvinis tiesiasrovis variklis neturi starto traukos jėgos.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • aktyvusis reaktyvinis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys (mina), turintis du užtaisus – įprastinį (aktyvųjį) ir reaktyvinį. Reaktyvinis variklis įmontuotas į sviedinio (minos) korpusą. Aktyvusis reaktyvinis sviedinys pradinį greitį įgyja nuo šaunamojo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pulsuojantysis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis variklis be kompresoriaus ir turbinos, turintis vožtuvus priekyje, kurie atsidaro ir užsidaro. Variklis siurbia orą sukeldamas ne nuolatinę, bet impulsinę varomąją jėgą. atitikmenys: angl. pulsejet… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • aktyvusis reaktyvinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, skirtas šaudyti reaktyvinėmis granatomis, turinčiomis reaktyvinį variklį. Granata iššaunama iš spyna sandariai uždaryto vamzdžio, o lekiančią ją varo reaktyvinis variklis. atitikmenys: angl.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketinis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis variklis, nenaudojantis savo darbui aplinkos medžiagų; pagrindinis variklio tipas kovinėse raketose, astronautikoje (kosmonautikoje). Daugiausia naudojami cheminiai raketiniai varikliai, kuriuose… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”